.

 http://www.topseeds.cz/cz/eshop/devils-harvest/regular/casey-jones/Neoprávněné přechovávání jakékoliv drogy pro vlastní potřebu v malém množství se řídí podle zákona o přestupcích, v množství větším než malém pak nastupuje na řadu opatření podle trestního zákoníku. Taktéž je zde vymezeno povolení pro lékárny, laboratoře či zdravotnická zařízení, které s drogami mohou volně nakládat s danými psanými povinnostmi.
 

V lepším případě peněžitá sankce

Za neoprávněné přechovávání či pěstování malého množství jakékoliv drogy, kterou bezesporu konopná rostlina vypěstovaná ze semene marihuany je, a to i pro vlastní potřebu, může být udělena pokuta až do výše patnácti tisíc. Tady hovoříme o množství malém než větším.
Pokud je tomu naopak, pak každému občanu hrozí až trest odnětí svobody na jeden rok.

.
Rozdílný výklad postihu
5 (100%)1
.