Tajemná, nejistá, vábivá, neodvratná, světlá. To je budoucnost v myslích lidí. Problém je jen v tom, že nikdo přesně neví, jaká bude. A nikdo před ní neunikne. Je stejně neodvratná jako smrt. Prognostici prognózují, věštci věští, prostý člověk přemýšlí a odhaduje. A k čemu to všechno? Naprosto vše zbytečno. V dlouhodobém a někdy i v krátkodobém horizontu je vyhlídka stále stejná a neodvratná. Na konci všeho lidského plahočení je smrt.

Zvědavost

Ovšem člověk je tvor zvědavý a není mu vždy lhostejno, jakým způsobem, se ke smrti dopracuje. A z toho těží všechny profese, které se zabývají prognózováním budoucnosti. Jejich úroveň je přirozeně různá. Na jedné straně teoretici určitých oborů, vybaveni znalostmi dějů předešlých, teoriemi, analýzami a matematickými modely, na druhé straně karty, křišťálové koule, čínský horoskop , nebo čáry v dlani. A všechno to funguje!